Fördelar och nackdelar med datorspel och Tv-spel

 

Det är lätt att man blundar för alla fördelar som faktiskt finns med datorspel och tv-spel och istället endast väljer att se allt det som är negativt. Det finns många fördelar med att spela så väl som det finns nackdelar. Mycket forskning har bedrivits på så väl datorspel som tv-spel och faktum är att det är positivt att spela, så länge man inte låter det gå till överdrift. Det har inte bevisats att tv-spel leder till ökad aggressivitet eller våldsbenägenhet. Däremot bör man ha i åtanke att personer som redan är våldsbenägna kan bli mer inspirerade att utöva våld när de spelar våldsamma tv-spel.

Positiva affekter med att spela

  • De som spelar tv-spel och datorspel är ofta bättre på engelska. Engelska är en naturlig del av många datorspel och tv-spel och om man spelar online bidrar det även till att man kommunicerar med andra människor. Då är engelska ofta det naturliga språket då man kan spela med folk från hela världen. Därför är spelare ofta bättre på engelska.
  • Man tror att ökad intelligens hör till tv-spelande. Man har nämligen kunnat mäta att barn som spelar tv-spel och datorspel är mer intelligenta och bättre kan hantera situationer som uppkommer.
  • Man blir bättre på att hantera former och får en tydligare rumsuppfattning när man spelar tv-spel och datorspel. Man får även en bättre reaktionsförmåga och lär sig att ständigt vara på alerten.
  • Tekniken är här för att stanna och genom att man spelar tv-spel och datorspel kommer tekniken in i vardagen på ett mer naturligt sätt. Det kan göra så att man får ett utökat intresse för teknik och enklare kan hantera teknik och enheter i vardagen.
  • Om man är stressad kan spel hjälpa en att slappna av då det är en verklighetsflykt. Det finns många spel som får dig att må bra och är så kallade “feel good”-spel. Genom att spela såna spel kan du bli mer avslappnad och få en mer fungerande vardag.
  • Barn som spelar tv-spel blir mer sociala och idag kan du spela de allra flesta spel med dina vänner, de stödjer nämligen upp till fyra spelare vilket gör att man inte behöver spela i sin ensamhet.

Negativa affekter med att spela

  • Man kan få en högre stressnivå av våldsamma spel och för mycket spelande kan leda till att man blir mer stressad.
  • Man kan bli beroende av tv-spel och datorspel. Många använder det som en verklighetsflykt och det kan bli ett riktigt problem där man väljer att spela istället för att göra andra saker. Det finns hjälp att få.
  • Om man spelar mycket kan man få sömnsvårigheter. Det har att göra med den stress vissa spel skapar i kroppen. Den kan sitta i ett längre tag och gör det svårt att sova.