Spel mot fake news?

Det har på senare år riktats mycket uppmärksamhet åt fenomenet som kallas för ‘fake news’. Nyheter som sprids på kanaler som Facebook, Twitter, Youtube, via bloggar och annat. Det har blivit svårare att navigera i medieflödet, för oss alla. Det kan ibland vara svårt att bedöma vad som är en tillförlitlig källa och vad som inte är det. Nyligen släpptes ett nytt dataspel vars skapare påstår att deras spel kan hjälpa oss att bli bättre på att särskilja lögner från sanning.

Att det florerar mycket fejkade nyheter på nätet råder det ingen tvekan om. Att säga att det är bra att spara pengar är däremot inte fake news. Hos SAVR kan du starta ett isk konto som gör det enkelt att spara i aktier och fonder. Eftersom investeringssparkonton beskattas med en årlig schablonskatt behöver du inte krångla med att räkna ut några skattesatser för vinsterna du gör. Istället kan du fokusera helt på att lägga upp en bra sparstrategi.

Bad News

Kan möjligtvis TV-spel vara en metod för att motarbeta spridningen av fake news? Det tror Thomas Nygren som forskar om pedagogik och didaktik vid Uppsala universitet. Universitetet har nyligen, i samarbete med universitetet i Cambridge, utvecklat ett spel som direkt anknyter till fake news.

Spelet heter Bad News och sätter spelaren i en roll där hen själv får skapa fejkade nyheter. Det är inte det enda spelaren kan göra. Som spelare får man tillgång till en hel verktygslåda med strategier som används i verkliga världen. Du kan smutskasta dem som kritiserar dig, formulera konspirationsteorier och manipulera medierapporteringen.

Spelet har planerats länge. 2017 släpptes en version av spelet i Nederländerna. Nygren, tillsammans med andra forskare, hade dessförinnan spånat på idén om ett dataspel som syftade till att göra människor mer källkritiska och uppmärksamma på medierna de läser.

Lära genom att göra

Skälet till att Nygren och de andra forskarna tror att Bad News kan hjälpa människor att bli mer källkritiska bottnar i en mängd olika undersökningar. Undersökningar som visar att vi människor blir bättre på att handskas med olika typer av problem om vi bättre förstår vad de springer ur. Om man själv har erfarenhet av att skapa lögnaktig propaganda så blir man helt enkelt skickligare på att upptäcka den i den verkliga världen.

Bad News finns tillgängligt att spela gratis på nätet och riktar sig i första hand till människor som är mellan 15 och 35 år. Spelet är en del av en trend som visar att tv-spel som fenomen befinner sig i en mogen ålder. Det görs allt fler spel som inte bara har som syfte att roa, utan också att utbilda. Vi har kommit en lång bit sedan 80-talet då spel sågs som något som bara smågrabbar ägnade sig åt.